Rola leczenia kompleksowego

Plan leczenia to jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy etap w kompleksowym leczeniu stomatologicznym. Na tym etapie lekarz kwalifikuje każdy ząb do wymaganego leczenia opierając się na wywiadzie, diagnostyce popartej zdjęciem panoramicznym wszystkich zębów oraz na szczegółowym przeglądzie jamy ustnej.

Teraz też jest czas na pobranie wycisków w celu wykonania modeli diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne i w końcu cyfrowe zaprojektowanie nowego uśmiechu. Lekarz układa czasem nawet kilka planów, tylko po to, aby sprostać wymaganiom i możliwościom finansowym pacjenta. Określa dokładne koszty oraz czas leczenia.

Bezpłatna wizyta, na której lekarz przedstawia plan w Prisma Dent prowadzona jest na zasadzie dialogu, w którym pacjent zadaje pytania, a lekarz dokładnie objaśnia każdy etap. Zrozumienie przez pacjenta każdego z etapów leczenia ma dla nas ogromne znaczenie.

Dlaczego warto wykonać kompleksowe leczenie?

KORZYŚCI DLA PACJENTA

  • możliwość negocjacji ceny
  • możliwość rozłożenia kosztów na raty
  • jednorazowe leczenie zwieńczone wizytami kontrolnymi raz na pół roku
  • znakomity efekt estetyczny w wyniku jednoczasowego wykonywania protetyki

 

KORZYŚCI DLA LEKARZA

  • możliwość wykazania się
  • reklama swoich usług w środowisku pacjenta poprzez jego uśmiech

 

Powrót