Warunki utrzymania rękojmi w Prisma Dent.

W medycynie nie możemy mówić o gwarancji. Znając jednak wartość naszych kwalifikacji oraz jakość naszych usług udzielamy 2 letniej rękojmi na wykonywane przez nas usługi:
– wypełnienia światłoutwardzalne
– uzupełnienia porcelanowe (inlay, onlay, licówki, korony, mosty), protezy.
Warunkiem utrzymania rękojmi jest:
– zakończenie całego planu leczenia przygotowanego przez lekarza prowadzącego oraz stosowanie się do zaleceń użytkowania uzupełnień stomatologicznych. Jeśli pacjent w momencie oddawania pracy protetycznej będzie posiadał inne braki zębowe,
które nie zostaną uzupełnione w ciągu 3-6 miesięcy, wówczas rękojmia nie jest udzielana,
– wizyty kontrolne co 6 miesięcy połączone z zabiegami higieniczno-profilaktycznymi (profesjonalne oczyszczenie z osadu, kamienia nazębnego i fluoryzacja).

Pacjent traci prawo do gwarancji w przypadku:
NIEUZUPEŁNIENIA BRAKÓW ZĘBOWYCH W OKRESIE TRZECH MIESIĘCY
NIEDOTRZYMANIA SYSTEMU WIZYT KONTROLNYCH CO 6 MIESIĘCY
PRZERWANIA ZAPLANOWANEGO LECZENIA
NIESTOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ ODNOŚNIE HIGIENY JAMY USTNEJ
NATURALNEGO ZANIKU KOŚCI
ISTNIEJĄCEGO SCHORZENIA OGÓLNEGO MAJĄCEGO NIEKORZYSTNY WPŁYW NA STAN JAMY USTNEJ (NP.OSTEOPOROZA, CUKRZYCA)
USZKODZEŃ WSKUTEK DZIAŁANIA SIŁ ZEWNĘTRZNYCH (UPADKI, URAZY, NIEWŁAŚCIWE PRZECHOWYWANIE)
ZAAWANSOWANE PARODONTOPATIE, BRUKSIZM
SAMODZIELNEGO INGEROWANIA W PRACĘ PROTETYCZNĄ
UWAGA: GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ ELEMENTY UTRZYMUJĄCE KORONĘ LUB MOST, WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE, FILARY ZĘBOWE.

Nie będzie uwzględniana w gwarancji sytuacja kiedy pacjent zaakceptował kształt, kolor, wielkość koron lub zębów w pracy protetycznej potwierdzając to podpisem w karcie a jednak po pewnym czasie nie akceptuje pracy protetycznej.
prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe
prac przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
W MYŚL PRZEPISÓW PRAWA PRACE PROTETYCZNE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.
PRACE PROTETYCZNE WYKONUJEMY NA % ZALICZCE
JEŻELI PACJENT PO ROZPOCZĘCIU PRACY PROTETYCZNEJ ROZMYŚLI SIĘ LUB Z NIEZNANYCH PRZYCZYN ZREZYGNUJE ZALICZKA PRZEPADA I NIE PODLEGA ZWROTOWI
LECZENIE W RAMACH GWARANCJI ZOSTANIE PRZEPROWADZONE OD MOMENTU ZGŁOSZENIA, W CIĄGU 7 DNI W PRZYPADKU LECZENIA ZACHOWAWCZEGO I W CIĄGU 30 DNI W PRZYPADKU LECZENIA PROTETYCZNEGO.
ROZPOCZĘCIE LECZENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU ZE STRONY PACJENTA.
REGULAMIN JEST OGÓLNODOSTĘPNY W GABINECIE ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ.