OneDay Smile

Jeden zabieg.

Podczas jednego implantologiczno-protetycznego zabiegu zyskujesz zupełnie nowy, piękny uśmiech. Wcześniej go razem projektujemy. Zabiegi tego typu przeprowadzamy w dogodnym dla Ciebie dniu i godzinie. Jesteś tylko Ty i nasz wyspecjalizowany personel.

Dla kogo?

Zabieg OneDay Smile adresowany jest do osób, u których istnieją wskazania do usunięcia wielu lub wszystkich zębów.
Powodem, dla którego zachodzi taka konieczność najczęściej są:

  • zniszczone zęby lub obecność samych korzeni
  • rozchwiane zęby w wyniku paradontopatii
  • obecność uzębienia resztkowego o niepewnym rokowaniu

Drugą grupą osób, u których wykonujemy zabiegi typu OneDay Smile, to osoby użytkujące protezy całkowite, które chciałyby poprawić jakość swoich uzupełnień protetycznych lub zamienić je na prace stałe, niewyjmowane.

Przebieg.

WIZYTA – diagnostyka

  • ustalenie planu leczenia
  • wykonanie skanu 3d uzębienia
  • wykonie tomografii komputerowej

Po tym etapie następuje planowanie zabiegu przez lekarza. Włączamy w to wykonanie szablonów implantlogicznych, oraz zębów, które w porozumieniu z pacjentem zostaną wyprodukowane i zaakceptowane przed zabiegiem właściwym.

WIZYTA – zabieg

  • usunięcie istniejących zębów (jeśli zakłada to plan leczenia)
  • wszczepienie ustalonej wcześniej liczby implantów za pomocą szablonu implantologicznego
  • spawanie implantów specjalnym urządzeniem medycznym
  • ostateczne korekty i osadzenie pracy protetycznej na stałe

Uzyskane w ten sposób uzębienie ma charakter tymczasowy. Po czasie gojenia, wyznaczonym przez lekarza, należy wymienić je na rozwiązanie docelowe ustalone w planie leczenia. Etap ten nie wiąże się z żadną manipulacją chirurgiczną, a polega jedynie na zastąpieniu prowizorium pracą ostateczną.

CENA

Skomplikowane zabiegi implantologiczno-protetyczne z natychmiastowym obciążeniem wymagają wnikliwej diagnostyki oraz indywidualnej wyceny.

KONSULTACJE

KONSULTACJA IMPLANTOLOGICZNO-PROTEYTYCZNA - 100 ZŁ Zapisz się już dziś. TEL: 6666-333-22 lub wybierz w menu zakładkę KONTAKT.