Mikroskop zabiegowy

  • 22 lutego 2016

superman

Mikroskop wykorzystywany podczas leczenia stomatologicznego to krok milowy w dziedzinie zabiegów precyzyjnych,a zwłaszcza leczenia kanałowego, czyli endodoncji. Tylko w powiększeniu lekarz może dokładnie zlokalizować, oczyścić i wypelnić materiałem leczniczym kanały zębowe. Ich skomplikowany układ anatomiczny stanowi barierę nie do przejścia w przypadku konwencjonalnego podejścia. Mikroskop powiększa pole zabiegowe aż 20-krotnie, co przy dobrym ułożeniu pacjenta i wykorzystaniu innych specjalistycznych sprzętów pozwala doświadczonemu lekarzowi dostrzec nawet wierzchołek korzenia, złamane narzędzie czy perforację, stanowiącą poważne powikłanie podczas leczenia.

kansalyWskazaniem do wykonania leczenia kanałowego są nieodwracalne zmiany w tkankach, które są obecne w kanałach zęba (po lewej na pomarańczowo). Te miękkie tkanki składają się miedzy innymi z naczyń krwionośnych, tkanki łącznej i nerwowej. Miazgę należy usunąć za pomocą specjalnych narzędzi, najczęściej w znieczuleniu. Po jej usunięciu kanały dokładnie się płucze płynami bakteriobójczymi i odkażającymi. Kolejnym bardzo ważnym etapem jest pomiar długości kanału za pomocą specjalnego urządzenia. Jego dokładność wynosi około jednej dziesiątej milimetra. Po zmierzeniu kanału następuje jego opracowanie, czyli poszerzenie i nadanie mu odpowiedniego, stożkowatego kształtu. Nowa forma kanału sprzyja dokładnemu wypełnieniu go specjalnymi ćwiekami wykonanymi z biokompatybilnego i widocznego na zdjęciach rentgenowskich materiału. W nowoczesnej stomatologii materiał ten wtłaczany jest na gorąco, co umożliwia jego zapłynięcie do małych odnóg głównego kanału (jak w zębie na ilustracji). Dopiero później można przystąpić do odbudowy zęba.

Więcej o odbudowie po leczeniu kanałowym

Najlepsze rezultaty (jeśli oczywiście to możliwe) uzyskujemy podczas jednowizytowego leczenia kanałowego. Zatruwanie zęba czy niepotrzebne zmiany opatrunków, to procedury, których unikamy podczas leczenia w Prisma Dent. Leczenie endodontyczne w naszej klinice przeprowadzane jest na jednej wizycie (czasem nawet 2 godziny – w przypadku zębów tylnych) przy użyciu najnowszych narzędzi oraz materiałów.

Wszystkie opisane powyżej procedury są wykonywane na bardzo małej przestrzeni, dokładność leczenia kanałowego można zapewnić tylko i wyłącznie w powiększeniu. Powiększenie pola zabiegowego za pomocą mikroskopu oraz cyfrowe zdjęcia rentgenowskie, które również można powiększać to na dzień dzisiejszy maksimum, które możemy wykonać w zębie, aby go uratować. Wszystko to, poparte doświadczeniem oraz kursami doszkalającymi zapewniamy podczas leczenia w Prisma Dent.

Nasz mikroskop może być wykorzystywany do każdego zabiegu. Innym, oprócz leczenia kanałowego, zastosowaniem może być precyzyjne opracowanie zębów pod korony wysokoestetyczne czy licówki porcelanowe. Zastosowanie powiększenia na tym etapie bezpośrednio wpływa na jakość uzyskanej estetyki uśmiechu.


 


Powrót